Optoma

Lipiec 17, 2013

Po prawie półtora roku Optoma odnawia swoje portfolio projektorów ledowych.

17.07.2013 Model Optoma ML500 zostaje wyparty przez nawet dwóch nast?pców o ró?nej mocy lampy. Do tego dochodzi jeszcze trzeci model uplacowany pomi?dzy seri? PK a ML500, posiada on jednak du?o wi?ksz? jasno??. Cech? charakterystyczn? tych nowo?ci jest ich wspania?y futurystyczny design. Przedstawmy jednak pokrótce nowe modele: Optoma ML550 – ma?y, o szeroko?ci tylko 11 cm !  Kompaktowa […]