Newsy z branży

Wrzesień 3, 2017

BenQ W1050- nowy projektor kina domowego z serii W

                    Wraz z projektorem BenQ W1050 tajwański specjalista na rynku projektorów rozszerzył swoje portfolio o kolejny projektor kina domowego. Modele z serii W projektorów BenQ wyróżniają się kołem kolorów RGBRGB i uzyskanymi dzięki temu naturalnymi kolorami.   Koło kolorów RGBRGB Koło kolorów RGBRGB wraz z chipem DLP jest […]
Lipiec 20, 2017
Porównanie modeli serii EB-Wxx marki Epson

Porównanie modeli serii EB-Wxx marki Epson

    Bardzo cz?sto nasi klienci zadaj? nam szereg pyta dotycz?cych najnowszych modeli marki Epson serii W. Seria ta zawiera modele, które na pierwszy rzut oka niczym si? od siebie nie ró?ni?. Tym artyku?em postaramy si? wskaza? ró?nice pomi?dzy czterema wiod?cymi produktami serii W.       Epson EB-W04 Projektor Epson EB-W04 oferuje nam wej?cie w ?wiat […]
Luty 28, 2017
Projektory Epson podczas Mapowania

Targi w Amsterdamie ISE 2017

10 lutego 2017 zako?czy?y si? najwi?ksze targi w Europie dotycz?ce technik AV, projektorów, wy?wietlaczy, profesjonalnego audio oraz rozwi?za? Digital Signage. W targach brali udzia? wszyscy producenci, których marka liczy si? w bran?y, którzy chcieli zaproponowa? nowe produkty i rozwi?zania swoim dotychczasowym jak i przysz?ym klientom. Nasza firma oczywi?cie te? by?a na miejscu, ?eby wy?apa? dla Was najnowsze […]
Luty 6, 2017
aplikacje

Porównanie aplikacji dla iPhona, iPada oraz iPoda

Wi?kszo?? z nas nie wyobra?a sobie codzienno?ci w biurze bez iPhonów czy te? iPadów. Producent daje nam wi?c mo?liwo?? wy?wietlania z tych urz?dze?, przy pomocy specjalnych aplikacji, praktycznych prezentacji.  Nasz przegl?d aplikacji daje Wam mo?liwo?? porównania poszczególnych aplikacji i stwierdzenie jakie formaty s? kompatybilne z jakimi urz?dzeniami.     Aplikacja Acer eDisplay Aplikacja Acer eDisplay jest obecnie […]
Listopad 8, 2016
optoma_hd27

Atrakcyjny następca projektora HD26

Naturalnym nast?pc? tak lubianego projektora HD26 sta? si? analogicznie projektor HD27. Na pierwszy rzut oka mo?emy zauwa?y?, ?e zmieni?a si? znacz?co budowa projektora. Sta? si? on bardziej kompaktowy. Interesuj?co robi si? równie? wtedy, gdy zajrzymy do wn?trza. Projektor wspó?pracuje bowiem z technologi? Amazing Colour. Tym samym obraz z projektora HD27 jest niezwykle zbli?ony do orygina?u. Pod wzgl?dem […]
Wrzesień 26, 2016
2222

Acer K650i – pierwszy Ledowy projektor Full HD

Obecnie rozdzielczo?? Full HD jest normalnie niczym szczególnym. Dla projektorów Ledowych natomiast jest ju? wy?sza pó?ka. Projektor Acer K650i jest pierwszym projektorem Ledowym Full HD, który firma Acer wprowadzi?a na rynek. Dotychczas najwy?sz? rozdzielczo?ci? by?a rozdzielczo?? WXGA. Rozdzielczo?? Full HD umo?liwia nam jeszcze lepsz? prezentacj? tre?ci o wysokiej rozdzielczo?ci. Sprawdzi si? ona w przypadku filmów, zdj?? oraz […]
Wrzesień 4, 2016

Kino 3D już w krótce bez okularów 3D

Rozwój kina 3D Pamiętacie początki filmów 3D w kinach ? Jedyną fajną rzeczą były papierowe okulary, które tak chętnie zabieraliśmy do domu i tam próbowaliśmy odtworzyć  dość mizerne, moim zdaniem, doznania. Tak jak w przypadku innych technologii świat poszedł naprzód, zmieniały się okulary, zmieniał się obraz. Obecnie okulary 3D tak naprawdę są tylko czynnikiem przeszkadzającym w oglądaniu. […]
Sierpień 28, 2016
high-dynamic-range-blog_neu

Najnowsze technologie w obiektywie: High Dynamic Range (HDR)

Temat HDR (High Dynamic Range) w zakresie urz?dze? TV oraz projektorów budzi mieszane uczucia. W prawdzie ekrany i monitory w tej kwestii s? nieco bardziej rozwini?te i du?a ich ilo?? jest wyposa?ona w technologi? HDR, tak projektory dopiero oswajaj? si? z tematyk? podwy?szenia kontrastu. Czym w?a?ciwie jest HDR? A?eby zrozumie? dok?adnie przes?anie tego artyku?u nale?y najpierw zapozna? […]
Sierpień 20, 2016
barco główne zdjęcie

Rozwiązanie dla każdej sali konferencyjnej – interaktywne prezentacje z Barco ClickShare

Rewolucja w sektorze biznesowym: system do prezentacji ClickShare umo?liwia bezprzewodowy przesy? tre?ci z Twojego ekranu przy wi?kszej liczbie uczestników dzi?ki jednemu klikni?ciu. Dziel si? tre?ciami z Twojego laptopa lub smartphona poprzez jedno klikni?cie ! Rzut okiem w kalendarz ze spotkaniami, poniedzia?ek, 10:30 spotkanie z XYZ. Jeszcze troch? oszo?omieni weekendem zajmujemy miejsce w sali konferencyjnej. Twój kolega przygotowa? […]
Sierpień 16, 2016
Nowy projektor 4K

Acer zapowiada nowy projektor 4K !

To musia?o w ko?cu nast?pi?, Acer zapowiada swój pierwszy projektor 4K! Wiadomo?? ta zosta?a niedawno og?oszona w g?ównej siedzibie w Tajpej na Tajwanie. Rozdzielczo?? 4K UHD Projektor Acer V9800 b?dzie wspó?pracowa? z rozdzielczo?ci? Ultra-High Definition 3840 x 2160 pixeli. Przez to stanie si? pierwszym projektorem 4K w stajni projektorów Acer. Dzi?ki atrakcyjnie kszta?tuj?cym si? cenom, w przypadku innych […]