Anna

Wrzesień 3, 2017

BenQ W1050- nowy projektor kina domowego z serii W

                    Wraz z projektorem BenQ W1050 tajwański specjalista na rynku projektorów rozszerzył swoje portfolio o kolejny projektor kina domowego. Modele z serii W projektorów BenQ wyróżniają się kołem kolorów RGBRGB i uzyskanymi dzięki temu naturalnymi kolorami.   Koło kolorów RGBRGB Koło kolorów RGBRGB wraz z chipem DLP jest […]
Lipiec 20, 2017
Porównanie modeli serii EB-Wxx marki Epson

Porównanie modeli serii EB-Wxx marki Epson

    Bardzo cz?sto nasi klienci zadaj? nam szereg pyta dotycz?cych najnowszych modeli marki Epson serii W. Seria ta zawiera modele, które na pierwszy rzut oka niczym si? od siebie nie ró?ni?. Tym artyku?em postaramy si? wskaza? ró?nice pomi?dzy czterema wiod?cymi produktami serii W.       Epson EB-W04 Projektor Epson EB-W04 oferuje nam wej?cie w ?wiat […]
Kwiecień 21, 2017
Laser_Presenter_Lp150

Nowość w asortymencie firmy celexon – Prezentery laserowe !

Z rado?ci? pragniemy przedstawi? Wam nasz najnowszy produkt! S? to designerskie prezentery laserowe marki celexon.  Jak ju? zd??yli?my przyzwyczai? naszym klientów, nasze produkty zawsze wyst?puj? w trzech wariantach. Tak te? jest tym razem. Prezentery laserowe wyst?puj? w trzech wersjach: Economy, Professional oraz Expert Zapraszamy do bli?szego zapoznania si? z produktami.   celexon Economy LP100 – Zobacz na […]
Marzec 16, 2017
supere

Wiosenna promocja na projektory ViewSonic ! 4 pary okularów 3D gratis !

Nadchodz?ca wiosna nie sprzyja co prawda siedzeniu w domu i ogl?daniu filmów, jednak nasza firma na ciep?e wiosenne wieczory proponuje Pa?stwu ciekawe zestawy projektorów ViewSonic z czteroma parami okularaów 3D zupe?nie gratis !   Proponujemy Pa?stwu pi?? modeli projektora ViewSonic przeznaczonych w pierwszej linii do kina domowego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zastosowa? te modele […]
Luty 28, 2017
Projektory Epson podczas Mapowania

Targi w Amsterdamie ISE 2017

10 lutego 2017 zako?czy?y si? najwi?ksze targi w Europie dotycz?ce technik AV, projektorów, wy?wietlaczy, profesjonalnego audio oraz rozwi?za? Digital Signage. W targach brali udzia? wszyscy producenci, których marka liczy si? w bran?y, którzy chcieli zaproponowa? nowe produkty i rozwi?zania swoim dotychczasowym jak i przysz?ym klientom. Nasza firma oczywi?cie te? by?a na miejscu, ?eby wy?apa? dla Was najnowsze […]
Luty 6, 2017
aplikacje

Porównanie aplikacji dla iPhona, iPada oraz iPoda

Wi?kszo?? z nas nie wyobra?a sobie codzienno?ci w biurze bez iPhonów czy te? iPadów. Producent daje nam wi?c mo?liwo?? wy?wietlania z tych urz?dze?, przy pomocy specjalnych aplikacji, praktycznych prezentacji.  Nasz przegl?d aplikacji daje Wam mo?liwo?? porównania poszczególnych aplikacji i stwierdzenie jakie formaty s? kompatybilne z jakimi urz?dzeniami.     Aplikacja Acer eDisplay Aplikacja Acer eDisplay jest obecnie […]
Listopad 8, 2016
optoma_hd27

Atrakcyjny następca projektora HD26

Naturalnym nast?pc? tak lubianego projektora HD26 sta? si? analogicznie projektor HD27. Na pierwszy rzut oka mo?emy zauwa?y?, ?e zmieni?a si? znacz?co budowa projektora. Sta? si? on bardziej kompaktowy. Interesuj?co robi si? równie? wtedy, gdy zajrzymy do wn?trza. Projektor wspó?pracuje bowiem z technologi? Amazing Colour. Tym samym obraz z projektora HD27 jest niezwykle zbli?ony do orygina?u. Pod wzgl?dem […]
Wrzesień 26, 2016
2222

Acer K650i – pierwszy Ledowy projektor Full HD

Obecnie rozdzielczo?? Full HD jest normalnie niczym szczególnym. Dla projektorów Ledowych natomiast jest ju? wy?sza pó?ka. Projektor Acer K650i jest pierwszym projektorem Ledowym Full HD, który firma Acer wprowadzi?a na rynek. Dotychczas najwy?sz? rozdzielczo?ci? by?a rozdzielczo?? WXGA. Rozdzielczo?? Full HD umo?liwia nam jeszcze lepsz? prezentacj? tre?ci o wysokiej rozdzielczo?ci. Sprawdzi si? ona w przypadku filmów, zdj?? oraz […]
Wrzesień 6, 2016
6

Jesienna promocja na sprzęt multimedialny

  „Dopóki nasze dzieci b?d? pisa? na zielonych tablicach, nauczyciele b?d? pracowa? z rzutnikami OHP, managerowie b?d? mie? problemy po??czeniowe podczas swoich prezentacji a u?ytkownicy prywatni b?d? wiesza? masywne czarne monitory na swoich ?cianach, jeste?my na pocz?tku swojej drogi!” Christoph Hertz, CEO   Wrzesie? 2016, – rozpoczyna si? kolejny rok szkolny, nasze dzieci pójd? do podstawówek, gimnazjum, […]
Wrzesień 4, 2016

Kino 3D już w krótce bez okularów 3D

Rozwój kina 3D Pamiętacie początki filmów 3D w kinach ? Jedyną fajną rzeczą były papierowe okulary, które tak chętnie zabieraliśmy do domu i tam próbowaliśmy odtworzyć  dość mizerne, moim zdaniem, doznania. Tak jak w przypadku innych technologii świat poszedł naprzód, zmieniały się okulary, zmieniał się obraz. Obecnie okulary 3D tak naprawdę są tylko czynnikiem przeszkadzającym w oglądaniu. […]