Paralaksa tła
 

Adres


Firma

celexon Poland Sp. z o.o. Sp. k.
-Videoprojektor24.pl-
Plac Matejki 19/15
65-056 Zielona Góra
NIP: 9731001579

Wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391906Kontakt

Tel.: +48 68 479 40 00
Fax: +48 68 479 40 01
E-Mail: info@videoprojektor24.pl