celexon poszerza produkcję o kable HDMI i VGA !

Po prawie półtora roku Optoma odnawia swoje portfolio projektorów ledowych.
Lipiec 17, 2013

celexon-HDMI-Kabel-und-celexon-VGA-Kabel
17.07.2013

Znany na rynku producent ekranów do projektorów rozszerza swoj? dzia?alno?? o produkcj? kabli ! Dotychczasowa produkcja skoncentowana by?a na ekranach, uchwytach i innym osprz?cie do projektorów. Firma celexon postanowi?a zawrze? w swojej ofercie równie? kable HDMI i VGA.

Kable produkowane przez firm? celexon s? pogrupowane na 2 kategorie: Economy oraz Professional. Kable serii Economy s? izolowane tworzywem sztucznym, z dodatkowym wzmocnieniem na przej?ciu do wtyczki w celu unikni?cia za?ama? na kablu. Wysoka dok?adno?? po??czenia, dobra os?ona, poz?acane 24 karatowym z?otem styki zapewniaj? najlepsze po??czenie. Kable serii Economy firmy celexon odpowiadaj? obecnym standardom transmisji, s? kompatybilne z 3D oraz przesy?aj? dane do rozdzielczo?ci 4k x 2k wraz z audio i sieci? Ethernet i tym samym nadaj? si? do pod??czenia do wszystkich aktualnych komponentów AV. Dost?pne s? one w d?ugo?ciach od 1,5 m do 20 m.

Kable z serii Professional s? wykonane z najlepszej jako?ci materia?ów. Nylonowa pow?oka chroni kabel przed uszkodzeniem,  dodatkowo metalowe z??cze jest bardzo wytrzyma?e i zapewnia optymalne dopasowanie, zw?aszcza w przypadku cz?stej wymiany. Wy?szy stopnie? zapobiegania zak?óceniom sygna?u podkre?la niezawodn? jako?? transmisji kabli z tej serii firmy celexon

Dzi?ki HDMI wersja 1.4 kabel ten jest przystosowany do wszystkich aktualnych komponentów AV posiadaj?cych z??cze HDMI. Wspierane s? równie? rozdzielczo?ci do 4k x 2k, tak jak i tre?ci 3D, przekaz Audio oraz sygna?u Ethernet. Wysokiej jako?ci przewody wewn?trzne zapewniaj? przesy? danych w najlepszej oryginalnej jako?ci. Dost?pne s? one w d?ugo?ciach od 1,5 m do 20 m.

Kable VGA produkowane s? przez firm? celexon równie? w kategoriach Economy i Professional.

Dzi?ki kablom VGA firmy celexon b?d? mogli Pa?stwo przesy?a?  bezpiecznie swoje dane pewnie i  to w najlepszej jako?ci. Kable VGA z serii Economy s? ca?kowicie pokryte tworzywem sztucznym a wtyczki s? idealnie dopasowane. Filtr ferrytowy na ka?dej stronie chroni przesy? sygna?u przed zewn?trznymi zak?óceniami. Przewody wewn?trzne s? dodatkowo pokryte podwójn? warstw? folii. Dost?pne s? one w d?ugo?ciach od 1,5 m do 30 m.

Kable VGA serii Professional s? ca?kowicie pokryte tworzywem sztucznym a wtyczki s? idealnie dopasowane. Piny (3 x RGB / 8 x AWG28) umo?liwiaj? wraz z przesy?em danych RGB równie? dodatkowe funkcje podczas zastosowania multimedialnego.

Filtr ferrytowy na ka?dej stronie chroni przesy? sygna?u przed zewn?trznymi zak?óceniami. Przewody wewn?trzne s? dodatkowo pokryte podwójn? warstw? folii. Wtyczki s? pokryte na obu stronach 24 karatowym z?otem co zapewnia optymaln? jako?? przesy?ania danych bez zak?óce?. Dost?pne s? one w d?ugo?ciach od 1,5 m do 40 m.

 

Kabel HDMI celexon Professional

Kabel HDMI celexon Economy

Kabel VGA celexon Professional

Kabel VGA celexon Economy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *